Moeiteloos in verbinding

LZYIBVMEQ1

Veranderen, ontwikkelen, transitie, transformatie en vernieuwing

Waar hebben we het nu precies over bij de Magic Zone? Wij hebben het over vernieuwen voorafgegaan door ontwikkeling, transitie of transformatie. Of door de keuze om het roer om te gooien. Omdat werken vanuit je eigen ervaring, werken met je eigen wijsheid, je de beste tools in handen geeft om impact en vernieuwing te genereren.

We faciliteren moeiteloosheid, maar we beseffen dat de weg naar moeiteloosheid vaak verre van moeiteloos is. Want moeiteloosheid is werken met je gave, je talent. En je talent laat zich niet altijd eenvoudig zien en ontwikkelen.

Voor veel mensen is veranderen aanpassen aan het door de ander gewenste. Kortom wat nu is, is niet ok. Veranderen is eigenlijk aanpassen. Veranderen is anders worden dan je was. Je raakt verder van jezelf af. Terwijl we in de kern juist willen zijn wie we altijd al waren. Vandaar dat veranderingen vaak lastig zijn, weerstand oproepen en energie kosten. Daarom ook is de verandering vaak niet blijvend. Ver- anderen doe je voor anderen. Het zit al in de naam.

Voor mij is veranderen een kans om het aanwezige potentieel te benutten en te groeien. Dus om nog meer mezelf te worden en mezelf steeds opnieuw uit te vinden. Voor mij is het uiteindelijk ontwikkelen, transitie, transformatie en vervolgens vernieuwing en creatie: schepping!

Ontw-ik-kelen is ontdoen van het ik ofwel het ego, de wikkels afdoen tot je bij de kern komt. Ontwikkelen is het proces om tot de kern te komen. De ziel of bezieling blootleggen. De authentieke ik te ontdekken, van haar bescherming, haar maskers te ontdoen. Als een ui van haar wikkels, tot de kern bloot ligt.

Ontwikkelen kan op persoonlijk niveau, maar ook op team en organisatieniveau.

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Transities duren vaak lang, tot zelfs meerdere generaties, en vergen systeeminnovaties. Omdat het structurele veranderingen zijn die een grote impact op de samenleving hebben, vergen ze ook de nodige tijd. Als die tijd niet beschikbaar is, en de verandering dus op korte tijd moet plaatsvinden, dan gaat ze gepaard met grote overgangsmoeilijkheden. Indien we ons hierop niet voorbereiden, en de transitie haar tijd dus niet gunnen, dan wordt de verandering vaak op een niet-comfortabele en vaak gewelddadige wijze door externe factoren opgedrongen. Dit noemen we transformatie. Op zich ook niks mis mee. Het doet meer pijn maar heeft uiteindelijk een zuiverende werking. De huidige tijd levert mondiaal al de nodige kleerscheuren op, maar ook op persoonlijk niveau.

man-person-clouds-apple-mediumTransformatie betekent letterlijk het opnieuw scheppen aan gene zijde, ofwel na de dood. Het transformatieproces is een hele heftige ervaring die vaak wordt vergeleken met een bijna dood ervaring. Vaak veroorzaakt door een externe gebeurtenis die het leven op zijn grondvesten doet schudden en vraagt om een heroverweging van onze doelen en verlangens. Dit proces kan zich zowel op persoonlijk niveau voltrekken als op organisatieniveau of zelfs mondiaal niveau. Symbolisch wordt dit vaak weergegeven als het proces van de rups tot vlinder. De ‘ ziel’ is dezelfde, maar de vorm is volledig anders dan voor het proces.

Een proces dat gelijktijdig kwetsbaar, pijnlijk en krachtig is. Een proces waarin patronen doorgrond en veranderd worden tot een nieuwe vorm. Of met een beetje meer luchtigheid reinventing yourself, reinventing your future!

Een proces van kwetsbaarheid wat maakt dat de rups dit in haar pop voltrekt. Weg van de nieuwsgierige blik van de buitenwereld. Een proces waarvan de symboliek op zoveel verschillende manieren symbool gesteld kan worden voor de kwetsbare periodes van groei in ons leven. Periodes waarop je even terug in je cocon wilt kruipen, weg van de nieuwsgierige blikken. Een proces waarbij mensen willen helpen en de pop open willen knippen om het te versnellen en/of de pop met geweld kapot trekken in hun nieuwsgierige ontwetendheid met alle gevolgen vandien. Een van mijn lievelingsverhalen van Kees Zijtvelt en Jan Bommerez. Of die van de zijlijn commentaar leveren. Pijnlijk en zinloos.

Een proces waarvan de uitkomst zoals blijkt uit bovenstaande illustratie op weerstand stuit. Waarbij mensen om je heen in weerstand komen. Je terug willen zoals je was. Maar een ding is zeker dat zal nooit meer gebeuren. Dus dat wordt zich opnieuw tot je verhouden of de verbinding verandert of verdwijnt. Een proces ook waar je – als je het op waarde weet te schatten -van kunt genieten, wetend dat het pijn doet maar vertrouwend op de uitkomst.

Dit is een proces wat ik – ondanks de pijn – prachtig vindt! Een proces wat zich soms meerdere malen voltrekt in een mensenleven steeds weer met een nieuwe uitkomst.

Na de transformatie of op een ander moment dat wij er voor kiezen om ons leven anders te leven dan tot nu toe, ontstaat een nieuwe ruimte om te scheppen. Een ruimte om te vernieuwen. We hebben het verleden achter ons, opgeruimd wat we niet meer nodig hebben. En vanuit die schoonheid, opgeruimdheid, zuiverheid ontstaat het geluksgevoel. Het zijn zonder afleiding. Om van daaruit te mogen scheppen en creëren.

In de Magic Zone kun je naar gelang jouw behoefte direct vrij creëren, voorzichtig proeven aan het creëren of besluiten dat je je rugzak even opruimt en van daaruit gaat creëren. Moet je daarvoor creatief zijn? Don’t worry….je hoeft helemaal niks. Wij reiken je alles aan om te laten ontstaan waar jij behoefte aan hebt. Moeiteloos in verbinding.

Gysela Jongebreur – februari 2016

Het leven leven

XG6OE0OXGHIn onze ‘beschaafde’ wereld hebben we bedacht hoe het hoort.

Er zijn regels en normen, richtlijnen, voorkeuren, wetten, oordelen, opinies en verwachtingen. We hebben samen bedacht en besloten dat dat ons houvast is. Dat, samen met economie, status, bezit, ‘vooruitgang’, streven en vasthouden.

Lees hier verder

 

Persoonlijk ontwikkelen

stocksnap-free-stock-photos1Wil je leven en werken met impact? Impact voortkomend uit jouw benieuwdheid, verwondering, bevlogenheid en betrokkenheid… ontdek meer

Professioneel vernieuwen

49CJ7AG12ZMagic Zone staat voor training, coaching, korte workshops én langdurige leertrajecten; vernieuwen met impact door interim management en verrassende trajecten op maat… ontdek meer

Transitie management

75VJAZIQQLSamenwerken is vooral begrijpen wat er speelt en goed luisteren. Bij het vaststellen van het verander- en/of leertraject en het uitvoeren ervan staat jouw vraag centraal… ontdek meer

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of advies met een van onze adviseurs via het contactformulier of via 06 – 1584 2381 of 06 – 1513